İnecik

 

Yapılan incelemelerden İnecik' te eski bir Trak kenti kurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak İnecik' te kurulan kentin Antik Çağ'daki adını bilmemekteyiz. Roma ve Bizans Dönemlerinde nüfusu 3000 dir.

İnecik, Tekirdağ’a bağlı, Tekirdağ-Malkara yolunun 24. Kilometresinde, tarihi Osmanlı’ya değin ulaşan bir yerleşim yeridir. Rumeli’nin Gazi Süleyman Paşa eliyle fethinin ilk yıllarında Bizanslılar’ ın Roma’ya uzanan Via Egneta antik yolunu kaybetmek istememesi üzerine, Osmanlı Anadolu’dan ( Tokat, Kütahya, Karasi, Sivas )bu yöreye Eğrebey ve İğnebey Yörüklerini iskan ettirerek bölgenin kontrolünü sağlamıştır.

İnecik zamandaki yolculuğu boyunca önemini sürekli korumuştur. 1900’lü yılların başında dahi önemli sayıda Müslüman ve gayrimüslim ahaliye ev sahipliği yapmıştır. Hatta resmi dairelerde Arapça, Farsça itibar gördüğü için Arap yarımadasından bazı aileler bu dili öğretmek üzere bölgeye getirilmiştir. Bu ailelerin sonraki nesilleri hala İnecik ve civarında yaşamaktadır.

İnecik’ in Osmanlı kimliğine atıf yapan Mirliva Hüseyin Paşa Camii, tarihi Osmanlı hamamı, Sultan Dede Türbesi zamana iz düşen yapılar olarak günümüze ulaşmayı başarmışlar. Evliya Çelebi’nin meşhur seyahatnamesinde de İnecik için tarihe not düşülmüş anlatımlar yer almaktadır.

Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa' ya 24 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa ve ticaret dayalıdır.

2019 yılı nüfusu 664 kişidir.

6 Aralık 2012 tarihinde Tekirdağ’ın Büyükşehir statüsü kazanmasından sonra tüm köyler mahalleye dönüşmüştür.