Süleymanpaşa; kuzeyinde Muratlı ve Hayrabolu, doğusunda Çorlu, batısında Malkara ve güneybatısında Şarköy ilçeleri bulunan Tekirdağ ilinin merkez ilçesidir.

Güneyinde ise Marmara Denizi bulunan Süleymanpaşa ilçesine; hem kara, hem deniz hem de demir yolu ile ulaşılabilmektedir. Ayrıca ilçenin 20 kilometre uzağındaki Çorlu Atatürk Havalimanı Süleymanpaşa’ya ulaşımı kolaylaştıran bir diğer etkendir.  Süleymanpaşa İlçesi’nin denize sahil uzunluğu 40 km’yi bulmaktadır.

İKLİMİ

Sıcaklık ortalamaları ve nemlilik oranı dikkate alındığında Süleymanpaşa iklimi, ılıman yarı nemli olarak nitelenebilir. İlçenin Marmara kıyılarında Akdeniz iklimi, iç kısımlarda ise karasal iklim hüküm sürer. Kıyı Kısımlardan iç kesimlere girildikçe yaz mevsimi daha kurak, kış mevsimi daha soğuk geçer. Yaz süresince görülen kuraklık ara sıra gök gürültüsü ile yağan yağmurlarla ortadan kalkar.  Yağışlar kış ve ilkbaharda yoğunlaşırken, kış aylarında kar yağışı görülebilir. Süleymanpaşa İlçesi nemlilik indekslerine göre bulunan hidrografik bölgelerden yarı nemli iklim tipine girmektedir. Yağış rejimi bakımından Akdeniz yağış rejimi kategorisinde bulunmaktadır. Akdeniz ikliminin etkileri görülen Süleymanpaşa sahil şeridinde yazlar sıcak kışlar ılıktır. Süleymanpaşa’da toprağa düşen yağış genellikle yağmurdur. İklimin ılıman oluşu tarımı kolaylaştırır.

Sıcaklık: Süleymanpaşa ilçesinin yıllık ortalama sıcaklığı 13,9 derecedir. Ayların ortalama sıcaklık değeri  6 derece ile 25 derece arasında değişmektedir. İlçenin en soğuk ayı ortalama 6 derece ile Ocak ve Şubat, en sıcak ayı 23,5 derece ile Ağustos’tur. Süleymanpaşa’da en sıcak ile en soğuk ay arasındaki ortalama sıcaklık farkı 17,5 derecedir. 

Yağış: Süleymanpaşa, yıllık ortalama 565 mm yağış almaktadır. Yağışın büyük bir bölümü kış mevsiminde gerçekleşmektedir. En yağışlı ay 79,6 mm ile Aralık en az yağışlı ay ise 17,4 mm ile Ağustos’tur.

Rüzgârlar: Süleymanpaşa yaz, kış çok rüzgârlıdır. İlçede rüzgâr hızı yıllık ortalama 4,1 m/sn’dir. Kış mevsiminde batıdan gelen alçak basınç etkili olur. İlçede hâkim rüzgâr poyraz, en şiddetli rüzgâr yıldızdır. Kış mevsiminde genelde rüzgar yıldız ve poyrazdan eser. Orta Akdeniz üzerinden gelen sıcak cephe etkili olduğunda ise lodos eser. İlkbaharda hızını azaltan rüzgârlar yaz mevsiminde de yıldız ve poyrazdan esmeye devam eder. Eylül Aralık döneminde ise karayel eser. Süleymanpaşa’da esen rüzgârların % 82’inin hızı 6m/sn den azdır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Süleymanpaşa ilçesinin büyük kısmı bozkır görünümündedir. Marmara Denizi’ne bakan yamaçlarda makiler ve fundalıklar görülebilir. Kısmen karasal iklimin etkili olduğu iç kesimlerde kışın yapraklarını döken meşe türleri, gürgen, dişbudak, gümüşi ıhlamur, çınar ve karaağaca rastlanmaktadır. Akarsu boylarının karakteristik ağacı söğüttür. İlçe topraklarının yüzde 5’i çayır ve mera, yüzde 77’si ekili-dikili alanlardan oluşur.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 

Süleymanpaşa, genel olarak az engebeli bir toprak yapısına sahiptir ve yeryüzünün bütün şekillerine rastlamak mümkündür. Tekirdağ ilinin en önemli yükseltisini oluşturan Ganos Dağları, Süleymanpaşa’nın 12 km güneyinde Kumbağ yöresinden başlar, Gelibolu Yarımadası’na kadar bir sıra halinde uzanır. Tekirdağ’ın en yüksek tepesi 945 metre ile Ganos Dağı’dır. İlçenin doğu kesiminin yükseltisi daha azdır.

Yeniköy Karışığı:

Serpantinit, mavişist, diyorit, porfirik altere dasit, fillit, glokofan lavsonit şist, grafit şist, serisit aktinolit klorit şist, metadolerit, spilit, metaçört, rekristalize kireçtaşı bloklarından oluşmuştur. Yeniköy Karışığını oluşturan bloklar, olasılıkla bir matriksten yoksun olarak yan yana bulunmaktadır. Bloklar birbirleri ile tektonik ilişkiler göstermektedir. Saroz Körfezi Gaziköy Fayı güneyinde yer almaktadır. Yeniköy Karışığının tabanı gözlenmez. Metamorfitler genellikle yamaç molozu şeklindedir ve Lört Formasyonu altında yer almaktadır. Yeniköy Karışığı kesin olarak Lütesiyen ve olasılıkla Maestrihtiyen öncesi yaşta olmalıdır.

PLATO VE YAYLALAR

Süleymanpaşa topraklarının büyük bir bölümü geniş düzlükler ve alçak tepelerden oluşmuş bir plato görümündedir. Bu platolar bir aşınma yüzeyi özelliği taşır. İlçe sınırlarında Barbaros – Kumbağ Mahallesi arasındaki Naip Ovası bulunmaktadır. 

NEHİRLERİ VE GÖLLERİ

Süleymanpaşa İlçesi topoğrafik yapısı içersinde tabii göllerden yoksun bir konumdadır. Bölge arazisinin düz ve engebeli olması, mevcut akarsu ve yağmur sularının dere yatakları ile direkt olarak akışa geçmeleri nedeni ile doğal arazi üzerinde su birikiminin oluşması ancak gölet ve baraj yapımıyla mümkün olmaktadır. Bu itibarla bölge genelinde içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla baraj ve gölet yapımının önemi büyük ölçüde artmaktadır. İhmal edilmiş bulunan baraj ve göletler genel olarak tarım arazisini sulama amacıyla yapılmış olup, yer yer çevre köy gruplarının da içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik amaçları da taşımaktadır. İçme suyu ihtiyacını karşılayan baraj ve göletler yeraltı su seviyesinin düşük olduğu batı bölge içerisinde bulunan bazı köyleri kapsamaktadır. Süleymanpaşada’da sulama ve içme suyu amaçlı kullanılan Kaşıkçı , Karacakılavuz , Osmanlı Çitmedere , Yazır -Naip ve Nusratlı Göletleri bulunmaktadır.