Türkiye İstatistik Kurumunca adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2019 yılı Süleymanpaşa nüfusu 204.001’dir.

Süleymanpaşa ilçesinin nüfusunun 104.520 erkek, 99.481’i ise kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise nüfusun %51.24’ü erkek, %48,76’sı kadındır.

Süleymanpaşa’nın geçmiş nüfusu ise 2013 yılında 179.239, 2014 yılında 182.522, 2015 yılında 187.727, 2016 yılında 191.864, 2017 yılında 196.031, 2018 yılında ise 199.960’tır.

Her geçen yıl nüfusu artan ilçemiz Trakya’nın yükselen şehri olarak dikkat çekmektedir.