- A +

 

Kaşıkçı

 

Kaşıkçı'yı kuranlar, Balkanlara Osmanlının Yükselme dönemlerinde Karaman bölgesinden göç etmiş Türk boylarındandır. Tarihimizde 93 (1293) Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişlerdir.

Tırnova Çarlığı düştükten ve Osmanlılarca alındıktan sonra 1395'te Dobramirka Köyü Nikapul sancağına ve İskender beyliğine bağlanmış ve Balkanlara Türk akıncıları girmiştir. Tuna ovası ve Balkanlara 1395'ten sonra gelen Müslüman Türkler (Konya) Karaman yöresinden akıncı olarak giden Karamanoğulları sülalesindendir. Geri göçe kadar beş asır burada yaşamışlardır.

Dobramirka Köyü Deliorman bölgesinde bulunan Selvi (Sevlievo) ilçesine bağlı ve Gabrovo iline kayıtlıdır. Önceleri Tırnova (Veliko Tarnovo) iline bağlı olduğu kayıtlarda yer alır.

Dobramirka Köyü ikinci Bulgar Çarlığı döneminde kurulmuş ve Çar'ın adı olan Dobromir adını taşımaktadır. Bu adla köy Osmanlının hakimiyetine girerken beş yüz yıl Osmanlı kayıtlarında ve şimdiki kayıtlarda hiç adını değiştirmeyen köy unvanına sahiptir. Yani 1878'den önce ve Bulgar devleti kurulduktan sonra da bugüne kadar aynı adı taşımaktadır.

1395 yılından önce Dobramirka Köyü'nde 50 hane Bulgar yaşardı. Türklerin gelip köye yerleşmesinden sonra köyde Bulgar nüfus kalmamış ve bunlar başka yerlere göç etmiştir. Osmanlının Balkanları kaybetmesi neticesinde 1878'de köyden Türkiye'ye toplu göçler başlamış ve 1892'ye kadar göç devam etmiştir.

1877-1878 yıllarında Türkiye'ye göç eden Dobramirka Köylüleri Tekirdağ'ın merkeze bağlı Kaşıkçı köyü başta olmak üzere, Ferhadanlı, Kazandere, Çerkezköy'e bağlı Veliköy ve Kızılpınar beldelerini, Çorlu'ya bağlı Velimeşe beldesini ve Balıkesir ili Kurtdere'ye gelerek yerleşmişlerdir.

Selvi (Sevlievo) ilçesine bağlı Bukurovo Köyü (oradaki komşu bir köy) halkı da 1877'de Anadolu'ya göç etmiş; bunların bir kısmı Balıkesir-Kurtdere Köyü'ne; bir kısmı Tekirdağ-Malkara'ya bağlı Sağlamtaş Kasabası ile Tekirdağ'a bağlı diğer bazı köy ve kasabalara yerleşmiştir.

Bugün Bulgaristan'ın Kırcaali, Razgrad, Silistre, Şumnu, Burgaz, Filibe (Plovdiv), Dobrik illerinde şu anda halkın %80'i Türklerden oluşmasına rağmen; Deliorman bölgesinde yer alan Tırnova, Selvi ve Pazarcık yöresinde yok denecek kadar az Türk yaşamaktadır.

Selvi ilçesinin bugünkü nüfusu 28.000'dir. Dobramirka Köyü'nün işlenebilir toprağı 24.500 dekar, toplam kayıtlı toprakları 35.000 dekardır. Köy büyük balkanın (ormanın) orta kısmına yerleşmiştir. Türkler buraya ilk defa yerleşirken susuzluk çektiklerinden köyün içine çok miktarda su kuyuları kazmışlardır. Köydeki çeşme ve dere adlarının çoğu hâlâ Türkçe'dir. (Balıklıpınar, Uzunpınar, Karaçalıpınarı, Altındere, Kurtdere…gibi) Bugün hâlâ Türkçe kullanılan dağ, tepe, yöre adlarından bazıları şöyledir: Yalakçeşme, Kaynak, Meşelik gibi.

2019 yılı nüfusu 689 kişidir.

6 Aralık 2012 tarihinde Tekirdağ’ın Büyükşehir statüsü kazanmasından sonra tüm köyler mahalleye dönüşmüştür.